V roce 1418 si měšťané vymohli na Oldřichu z Rořmberka podobné výsady, jako měla královská města, například svůj znak. V 16. století byl majitelem Sedlčan známý rybníkář Jakub Krčín, jenž městečko získal z rukou Rožmberků roku 1580.

Městečko bylo tvrdě zasaženo stavovským povstáním a pozdější bitvou na Bílé hoře v roce 1620. K novému hospodářskému rozmachu došlo až po roce 1848, kdy vznikají první průmyslové podniky, odborné školy a bohatý je také kulturní život.

Od roku 1903 zdobí hlavní náměstí nová novorenesanční radnice. Předchozí radnice byla v roce 2002 zrekonstruována jako muzeum.