První písemná zmínka pochází z roku 1419, kdy býval v Hlubyni vladyčí statek. Dorota z Hlubíně prodala roku 1434 své věno na Hlubíni svým bratrům Václavovi a Janovi z Vlksic. V roce 1455 obdržel část Hlubyně Hejma z Libčic a roku 1463 byla přikoupena ves k Rožmitálu. Za Grispeků v roce 1588 byla opět od Rožmitálu oddělena a patřila ke statku ve Strýčkovech.

Když ho pak v roce 1638 koupil Jindřich Libštejnský z Kolovrat, byla ves připojena k Starosedlskému Hrádku. Opodál Hlubyně je hájovna „Drahejšov“. V drahejšovském lese, v místě řečeném „Švihov“, stávala původně ves s tvrzí, která patřila v roce 1288 Jetřichovi Švihovci.

Katastrální rozloha obce je zhruba 535 hektarů. Jednotlivé části pozemků mají různá jména. Pozemky jihozápadním směrem od obce se nazývají „V Dílích“. Draha a lesy západně vesnice nesou název „Pod Turčínem“. Severozápadně se veškerá plocha polí, luk a lesů jmenuje „Zahradiště“. Název prý pochází od slova hrad. Tím je myšlen hrad Švihov, který tam stával. Dle toho nazývají místní také tamější pole „Ve Švihově“.

Severně od obce se rozkládají louky „Za Hájem“ a les „Drahejšov“. Severovýchodní pole se nazývají „Okrouhlice“ a „V Žolích“. Názvem „V Kocích“ jsou označeny jihovýchodní pozemky.

Josef Drnek