Kromě podobných diverzí partyzáni přerušovali telefonní vedení a podnikali i další akce. Jejich aktivity na Podbrdsku však byly přerušeny zásahy gestapa, které vyvrcholily v listopadu roku 1943.

Dne 12. listopadu se gestapu podařilo vysledovat spojku Annu Kiliánovou, u které byl později nalezen seznam členů jednotlivých odbojových skupin, mezi nimiž byli i členové Srpu a kladiva. Proběhlo zatýkání a 16. listopadu byl na nádraží v Kařízku zatčen Jaroslav Neliba, vedoucí skupiny Neliba.

Posádka jednoho ze sestřelených spojeneckých amerických bombardérů, letounu B-17G.
Pohlednice z minulosti: Američtí letci nad Sedlčanskem

Mezi 13. a 17. listopadem došlo k hromadnému zatýkání všech lidí ze seznamu. I Josef Kadlec byl zatčen a v dubnu roku 1945 ubit v Buchenwaldu. Bohumil Šmejkal naštěstí na zmíněném seznamu nefiguroval.

Rozbitím těchto partyzánských skupin skončila první fáze diverzních a sabotážních aktivit partyzánů na Dobříšsku, kde byla jejich činnost po celý rok 1944 na nízké úrovni. Další partyzánské akce začaly probíhat v širším měřítku až po seskoku skupiny Smrt fašismu v roce 1945.