Nicméně i nyní existují snahy, jak bývalou slávu asi nejznámější příbramské ulice opět obnovit. Město například před několika dny podepsalo smlouvu na pronájem bývalé prodejny obuvi, která byla několik let prázdná.

Spolek Pražské ulice usiluje o změnu systému parkování, aby obchody byly dostupnější a také v této lokalitě pořádá řadu kulturních akcí.

A že je opravdu, k čemu se vracet a na co navazovat, dokazují i historické fotografie, které poskytl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.