Vedle stojící kostel sv. Mikuláše, který zůstal zachován, je původem románská stavba z konce 12. století. Z ní se dodnes částečně dochovalo řádkové zdivo lodi spolu se vstupním portálem a okny. V 16. století byl kostel rozšířen o presbytář. K velkým stavebním úpravám došlo v letech 1773 a 1774, kdy byla rovněž připojena západní část spolu s věží.

V Novém Kníně se až do dnešních let slaví pouť sv. Jana Nepomuckého, přestože je místní kostel zasvěcen sv. Mikuláši. Má to jeden praktický důvod na pouť je vhodnější datum 16. května než 6. prosince.