Členská schůze zvolila za členy výboru Antonína Hrkla, Jaroslava Budila, Františka Vrbu, Františka Kočí, Františka Houbu, Josefa Cinku, Františka Hodka, Josefa Červenku, Antonína Endršta, Slavoje Hrkala, Václava Ernesta, Františka Němečka a Boušku. Členy revizní komise se stali Jiří Šťastný, Jiří Vinklera a Bohdan Kadeřábek.

Na první výborové schůzi o čtyři dny později proběhla volba členů výboru. Předsedou se stal Antonín Hrkal, místopředsedou Jaroslav Budil, jednatelem František Vrba a hospodářem František Kočí. V současné době jsou mezi členy spolku už pouze dva pamětníci ze zakládajících členů místní organizace.

Jinecká organizace má třiaosmdesát dospělých členů. Rybářský kroužek dětí a mládeže navštěvuje patnáct dětí, které se scházejí pravidelně každý čtvrtek. Účastní se závodů, které pro ně pořádá právě místní organizace.

Další úspěšnou akcí pro děti, kterou jinečtí rybáři organizují, je náborový projekt s názvem Ve vodě nežijí jen vodníci, který je určen dětem z mateřských škol a žákům z prvního stupně základních škol.