Na jaře tohoto roku tam František Hofmeister (bratr slavného spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera) otevřel soukromý pensionát nazvaný Americká kolonie, který vedl výchovným způsobem po vzoru amerických Setonových skautů do roku 1915, kdy narukoval.

Hofmeister ve skautingu hledal hlavně doplněk ke školní výuce. V podstatě šlo o jím zřízený internát, v němž v rámci výchovy a vzdělání uplatňoval skautské záležitosti jako pobyt v přírodě, orientace v terénu nebo vaření pod širým nebem. Skauti měli vlastní stejnokroje, klobouky a klubovnu v Jungmannově ulici. Zápisné do spolku činilo 2 koruny.

Skauti také pomáhali při polních pracích a ve městě, lyžovali, šermovali, měli vlastní trubačský sbor a smyčcový orchestr. Dívky starší čtrnácti let se učily vedení hospodářství, zahradnictví, zdravotnictví, šití nebo vaření. Podle přání si mohly přidat i výuku hry na klavír, němčiny či francouzštiny.

Šlo o první kolonii svého druhu v celém Rakousku-Uhersku. Opravdový zárodek rožmitálského střediska ovšem vzniká až po druhé světové válce v čele s Vladimírem Brettle. Během takzvaného Pražského jara skauti sídlili ve věži rožmitálského zámku.