V 9 hodin se na Sabáku seřadil průvod a odebral se na Vršek. Po nástupu kolem lípy zatroubil Václav Podlaha - Míša skautské signály. Pak promluvil Emanul Burian - Ajagu. Příbramský sbor pak zazpíval několik písní a zaznělo i několik básniček. Jámu vykopali skauti z Dvojky a lípu zasadili bratři Jiří Tůma a Šedivý. Na stožár byla vztyčena státní vlajka Československa.

Oddíl Dvojka Příbram se může také pochlubit tím, že ho na letním skautském táboře v roce 1968 v Dalskabátech navštívil příbramský rodák, slavný spisovatel Jan Drda. Tábor si prohlédl a se skauty pobesedoval večer u táborového ohně.

Josef Holý