Cílem policistů je zajistit co největší počet míst, kde probíhá kontrola dodržování rychlostních limitů řidičů motorových vozidel. Do této akce byla částečně zapojena i veřejnost. Občané měli možnost v měsíci únoru navrhnout místa, která považují za riziková.

Vedoucí jednotlivých policejních útvarů následně provedli vyhodnocení vhodných míst pro měření rychlosti. Na Příbramsku bude kontrola rychlosti celkem na 18 místech.