„Ten pro policejní nováčky připravil program. Policisté si prošli pořadovou přípravu, na kterou navázal trénink na překážkové dráze, střelecká a topografická příprava a zvládnutí spojení po radiové síti pomocí stanic RF 13. Poté výcvik pokračoval zrychleným šestikilometrovým přesunem do výcvikového prostoru Brdy, kde na policejní kadety čekalo nejedno překvapení,“ informoval Michal Abrhám z dělostřelecké brigády. V Brdech museli policisté řešit simulovanou dopravní nehodu se zraněním. S nadcházející nocí a zhoršujícím se počasím přišla na řadu příprava improvizovaných polních přístřešků pro přenocování. Ani ten nejpečlivější úkryt ale neodolal prudkému a vytrvalému dešti. Kadeti měli budíček ve tři ráno a na kost mokří a prokřehlí policisté, z nichž téměř polovinu tvořily ženy, měli pokračovat ve výcviku. Nakonec byl výcvik v Brdech přerušen, protože byla na programu horolezecká příprava na skalním masívu a výcvik na raftech. Nikdo nechtěl riskovat zbytečné zranění unavených a promočených policistů. „Naším cílem nebylo nováčky zničit, ale něco nového je naučit, zvýšit jejich fyzickou připravenost, psychickou odolnost a prověřit schopnost rychle a správně reagovat na nečekané situace a to se podařilo,“ řekl Robert Plzák.(re)