V pátek 13. července prováděli policisté nad Chráněnou krajinnou oblastí Brdy monitorovací lety s dronem. Přitom odhalili dvě tábořiště s rozdělaným ohněm.

V chráněné oblasti hrozí velmi vysoké riziko vzniku požárů, pozemní hlídka proto okamžitě vyjela na místo. Chvíli před devátou hodinou večerní u dopadové plochy Jordán, v místě zvaném Parmova nádržka, nalezla tři ženy ve věku mezi 52 do 62 let, které zde měly přístřešky a nad rozdělaným ohněm si vařily.

V půl desáté pak policisté vyjížděli k vrcholu Houpák, kde se nacházel sedmadvacetiletý muž, který tu tábořil a také si na ohni vařil.

V minulém týdnu podobné rozdělávání ohňů na hrabance vyvrcholilo požárem z nedohašeného ohně v jižních Brdech v prostoru Tremšínska, konkrétně na Holém vrchu.

V pondělí 16. července navečer oznámil hajný, že na místě nazývaném Seník pod Tokem stanují dva lidé. Příslušníci policie zde našli dva muže starší 60 let. Byli značně překvapeni, že se tu nesmí tábořit. Pod dohledem strážců zákona stan sbalili a místo opustili. Nyní jim za porušení lesního zákona ve správním řízení hrozí pokuta až pět tisíc korun.

Porušování zákazu se netýká pouze rozdělávání ohňů a táboření. Během prvního pololetí letošního roku řešili policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov 121 nepovolených vjezdů do chráněné oblasti, dále čtrnáctkrát zaznamenali neoprávněné parkování a v červnu jedno rozdělávání ohně v lese.

Mapa nebezpečí požáru v ČR pro čtvrtek 19.7.

Mapa nebezpečí požáru v ČR pro čtvrtek 19.7. Zdroj ČHMÚ

Dle meteorologa Josefa Cinka z Českého hydrometeorologického ústavu bude v průběhu čtvrtečního dne pravděpodobně vydána výstraha před suchem s rizikem požárů. K příčinám nedostatku vody a ubývání jejích zdrojů má Josef Cink podrobné vysvětlení: „Až do nadcházejícího víkendu očekáváme slunečné a velmi teplé počasí s teplotami dosahujících až tropické třicetistupňové hranice, které bude stávající situaci bohužel jen dále zhoršovat. O víkendu sice očekáváme vliv zvlněné studené fronty, která přinese něco málo srážek, ale to se na stávajícím vláhovém deficitu bohužel nijak zvláště neprojeví. Již čtvrtým rokem po sobě trápí většinu území ČR sucho.“

Půdní sucho lze obecně definovat jako nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. Nedostatek vody ve svrchních částech půdního horizontu je důsledkem předchozího nebo ještě nadále trvajícího sucha klimatického,“ uvádí. A také objasňuje, jak pravděpodobně bude nedostatek vody v půdě dále působit na letošní úrodu: „Účinky půdního sucha se projevují u jednotlivých druhů rostlin různě, navíc vždy závisí na vývojové fázi rostliny, nárocích na vodu v různých obdobích vývoje, na stáří rostliny a podobně. Vlhkost půdy je vedle teploty půdy a teploty vzduchu nejdůležitějším meteorologickým faktorem ovlivňujícím vývoj rostlin. Je závislá na množství, intenzitě a časovém rozložení srážek, na výparu a na vlastnostech půdy.“