Za loňský rok pracovníci Inspekce ministerstva vnitra objasnili 254 trestných činů u policistů. To je oproti předchozímu roku nárůst o 11,4 procenta. V roce 2007 byl podán návrh na zahájení trestního stíhání 238 policistů, což je o 16,6 procenta více než v roce 2006, kdy trestnímu oznámení čelilo 204 příslušníků státní policie.
„Na celkovém počtu 238 zjištěných pachatelů se nejvíce podíleli policisté zařazení ve službě pořádkové policie 116 (48,8 %) pachateli, dopravní policie 48 (20,2 %) pachateli, kriminální policie a vyšetřování 40 (16,8 %) pachateli, cizinecké a pohraniční policie 21 (8,8 %) pachateli. Celkové výsledky roku 2007 přinášejí nepatrný trend zvyšování kriminality policistů. Počty pachatelů v ostatních druzích služeb, kterých bylo 13, jsou statisticky téměř zanedbatelné,“ uvedla Martina Lídlová, tisková mluvčí Inspekce ministerstva vnitra.
„Podle právní kvalifikace trestných činů zůstávají nejčastějšími delikty trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, trestné činy v dopravě, majetkové trestné činy, násilné trestné činy a pro svou specifickou nebezpečnost se do této rizikové skupiny také řadí úplatkářství. Ostatní druhy trestných činů se vyskytují poměrně zřídka a celkový charakter trestné činnosti ovlivňují jen okrajově,“ informovala mluvčí.

Mezi vyšetřovanými policisty byl i případ příslušníka z Obvodního oddělení Milín z roku 2006. Policistu pak v lednu loňského roku poslal soud do vazby. Společně se svojí manželkou byl obviněn z organizace prostituce. V březnu byl ten samý muž obviněn z pomoci k pojistnému podvodu. V loňském roce nebylo zahájeno trestní stíhání žádného z přílušníků policie v rámci celého Příbramska.
Na postup při vyšetřování nebo mimo jiného na nevhodné jednání policistů při výkonu služby podalo stížnost v roce 2007 šedesát občanů. „Ve většině případů se jedná o stížnost na nesprávný způsob vyšetřování, kdy nejsou lidé spokojeni s postupem policisty,“ uvedla mluvčí příbramské policie Lenka Pavlová. V letošním roce je už podáno devět podobných stížností. Lidé si také touto cestou stěžují na výsledek vyšetřování a dá se říci, že na druhém místě figuruje nevhodné chování a jednání. Asi ve čtvrtině případů se podaří následným šetřením prokázat, že ze strany policistů skutečbně k nějakému pochybení došlo.
Téměř polovinu stížností ovšem podle policie podají lidé, kteří za sebou mají bohatou trestnou činnost. Pokud se potrdí, že se jedná o možné takzvané účelové podání občanů na policisty, postoupí tyto případy až pracovníkům ministertva vnitra. Ti v loňském roce v rámci celé republiky řešili 23 trestních opznámení účelově podaných na policisty. „I nadále jsou tato podání většinou součástí obhajoby trestně stíhaných pachatelů nebo odvetou oznamovatele proti policistovi zakročujícímu proti němu důvodně a v souladu se zákonem. Tato účelová podání jsou Inspekcí ministra vnitra prošetřována z hlediska odpovědnosti oznamovatele za spáchání trestného činu, křivého obvinění nebo přestupku křivého vysvětlení, trestného činu pomluvy nebo poškozování cizích práv,“ doplnila Martina Lídlová. V roce 2006 řešila inspekce 67 případů účelového podání a v loňském roce 23.