V Příbrami se výše poplatku nemění, za svoz komunálního odpadu lidé zaplatí i letos 552 korun za osobu, výši poplatku za psy určuje příslušná vyhláška. „V Příbrami lidé platí nejčastěji poplatek za psa v rodinných domech za prvního 500 korun a za dalšího 900 Kč a v bytech za prvního 900 korun a za dalšího 1 350 korun. Splatnost poplatku za psa i za svoz odpadu je pro letošní rok stanovena na 31. března, platit se však může již od ledna,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Poplatky mohou lidé zaplatit několika způsoby, například bezhotovostní platbou na účet města, číslo účtu je 1783-521689309/0800 a variabilní symbol jim sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341. Pro poplatek za psa je to pak na účet 60038-521689309/0800 a variabilní symbol se opět dovědí od pracovnic úřadu na telefonním čísle 318 402 241 nebo 318 402 341.

Platit je také možné v hotovosti v pokladně městského úřadu v ulici Gen. R. Tesaříka 19 naproti Sokolovně v 1. patře nebo složenkou účet města s příslušným variabilním symbolem.
Veřejnost se na ekonomický odbor může obracet se svými dotazy i prostřednictvím e-mailu: popelnice@pribram.eu

Sazba poplatku za psy je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010 a její plné znění i s jednotlivými sazbami najdou lidé na internetových stánkách města.