V současné době platí občané Příbrami za provoz tohoto systému 480 korun ročně za osobu. Firma Rumpold-P navrhuje zastupitelstvu zvýšit tento poplatek v příštím roce na 497 korun.
 
„Myslím si, že v roce 2008 nás čeká tak velké zdražení všech životních potřeb, že alespoň my ve městě bychom měli našim spoluobčanům co nejméně komplikovat život. Proto chci, abychom zdražovali minimálně,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.
 
„Současně rada města souhlasí s prodloužením smlouvy na provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu mezi městem Příbram a firmou Rumpold-P o další dva roky, tedy do 30. června 2010.