Návrhy budou následně vyhodnoceny a případně zařazeny do vyhlášky jako výjimky. O zařazení jednotlivých akcí rozhodnou zastupitelé na některém ze svých jarních zasedání.

Návrh na výjimku musí obsahovat název akce, pořadatele a to včetně kontaktních údajů a dobu jejího konání. V případě, že někdo uspořádá akci, která překročí dvaadvacátou hodinu a nebude tato akce zařazená do vyhlášky, hrozí pořadateli pokuta.

Žádosti o povolení akcí s dobou překročení jejich trvání přes desátou hodinu večerní mohou jednotliví pořadatelé zasílat na adresu městského úřadu, Tyršova 108, Příbram I, případně na email: radka.skubalova@pribram.eu.