„Poradna pro oběti trestného činu se zaměří mimo jiné na řešení problematiky domácího násilí. Jeho obětem poskytne poradna prvotní psychosociální služby, tedy možnost v diskrétním prostředí hovořit o tom, co poškozeného nebo jeho blízké zasáhlo, vyprávět svůj příběh,“ uvedl Milan Fára, manažer prevence kriminality z příbramské městské policie, který se na vytvoření projektu podílel.

Poradna bude otevřená jak pro oběti trestných činů, tak pro ty, kteří budou potřebovat pomoc v oblasti sociálních otázek. Protože ve městě podobné zařízení nefunguje, bude ho provozovat městský úřad ve své budově každé pondělí od 13 do 16 hodin.