„Předpokládáme, že návštěvnost poradny se ještě zvýší, protože jsme začali mezi občany minulý týden distribuovat informační leták, který obsahuje základní údaje o v poradně poskytovaných službách,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Pracovník poradny řeší s návštěvníky bezplatně a anonymně mnohdy závažná témata. „Ve dnech, kdy je v poradně poskytováno poradenství pro oběti trestných činů a domácího násilí, se na pracovníka občané obraceli mimo jiné s dotazy týkajícími se postupů orgánů činných v trestním řízení po oznámení znásilnění a ochrany před pachatelem,“ přiblížil Milan Fára z městské policie, který má na starosti prevenci kriminality.

Mezi další probírané záležitosti patřila například neoprávněná exekuce, dluhy manžela, rodinné neshody či neplacení výživného a možné tresty. Lidé se zajímali o to, jak se mají zachovat v případě vyhrožování a jaký je postup policie a možná ochrana před pachateli.

„Činnost je letos financována především z dotačních zdrojů, a to z grantu přiděleného prostřednictvím Humanitárního fondu Středočeského kraje a dotací poskytnutých ministerstvem vnitra na projekty prevence kriminality,“ doplnil informace k poradně starosta Řihák.

Využívaná byla prozatím i sociální poradna. Nejčastější problémy se týkaly placení výživného a jiných rodinných problémů, spojených mimo jiné i s rozvodem či určením otcovství. Návštěvníci se ptali i na potíže s vyřazením z evidence úřadu práce či finanční problémy a dluhy.

Poradna pro oběti trestné činnosti je otevřená v pondělí a v pátek od 13 do 16 hodin, sociální poradenství pak mohou lidé využít ve středu po celý den.