V Příbrami taková místa existují. „Pokud se někdo stal obětí trestného činu a bojuje s následky, může pro něho být záchranným kruhem nově otevřená sociálně právní poradna v Příbrami,“ vysvětlil význam poradny starosta Josef Řihák.

Najdete ji ve dvoře proti hlavnímu vchodu do radnice. Odborné sociální poradenství je poskytováno každou středu od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Pro kontakt slouží adresa poradna@pribram–city.cz a pevná linka 318 402 291. Podporu najdou nejen oběti, ale i jejich příbuzní nebo přátelé.

Pomoc v tomto směru existuje také v Dobříši. Lidé se tu mohou obracet na odborníky s otázkami ohledně pracovně právních vztahů, rodinného práva, sporů o majetek, oblasti bydlení nebo potíží se zadlužením.

Dobříšská poradna je otevřena v nízkoprahovém klubu Terén v ulici Jáchymovská 1869. Poradci jsou tu každou lichou středu od 10 do 16 hodin. Zájemci o službu poradny se mohou objednávat anebo konzultovat po telefonu na čísle 775 610 452.

Pomoc při zadlužení poskytuje zdarma také příbramská poradna. Odborníci jsou k dispozici klientům každé úterý od 13 do 17 hodin v budově Městského úřadu Příbram.