„Domovem potkanů je bohužel zároveň i kanalizační síť, kde je největším problémem jejich výskytu používání drtičů domovních odpadů či zbytky u popelnic a v kanálech. Obyvatelé tak nebezpečným škůdcům vlastně zajišťují přísun potravy a podporují jejich život," uvedla mluvčí společnosti Kristina Blaszczyková.

Deratizaci provádí každoročně odborná firma podle s ohledem na počasí či na základě oznámení o výskytu hlodavců ze strany obyvatel. „Deratizace je prováděna umisťováním speciálních nástrah obsahujících rodenticidní přípravky do vlhkého prostředí kanalizačních šachet stokových sítí," vysvětlila mluvčí. „Aby byla deratizace účinná, je potřeba ji opakovat ještě v podzimních měsících. Skončit by měla do konce listopadu." Náklady na hubení hlodavců se letos vyšplhají téměř na půl milionu korun," dodala.

Nahlásit zvýšený výskyt potkanů v lokalitách, které obhospodařuje 1.SčV, mohou obyvatelé přímo na vodohospodářském dispečinku na tel. 318 622 631.