Slovo potrat neboli interrupce vyvolává zvláště v ženách velice nepříjemné pocity.
Tato problematika se ale ze života vyškrtnout nedá, proto jsme se zeptali k tématu na několik otázek primáře gynekologicko – porodnického oddělení Oblastní nemocnice Příbram Petra Chudáčka.


Jaké byly podle vás důvody vysokých čísel potratů v letech 1985 - 1992? Myslíte, že se vysoká čísla týkala samovolných nebo chtěných potratů?
Jistě se to týká spíše interrupcí na žádost pacientky. Antikoncepce nebyla tak běžnou záležitostí jako dnes.
Jsou dnes těhotné ženy odolnější než ve výše uvedených letech?
Věk těhotných a rodiček se zvyšuje, proto se mírně zvyšují i rizika vzhledem k vyššímu věku.
Jaké potraty v okrese převládají v současnosti?
V současné době je počet interrupcí a výkonů pro samovolný potrat přibližně stejný. Za poslední 3 roky jsme dělali 160 výkonů ročně (150 – 170 interrupcí a 150 – 170 revizí dutiny děložní po samovolném potratu nebo pro zamlklý plod). Nutno si uvědomit, že například řada těhotenství nepoznaně zanikne pod obrazem opožděných menses.
Kolik potratů měsíčně děláte?
Ročně 150 – 170, měsíčně 13 výkonů. Je potřeba srovnávat počet interrupcí k počtu porodů. Počet porodů (těhotenství) narůstá, a počet potratů zůstává stejný - tedy klesá. Například před deseti lety byl počet interrupcí v naší nemocnici asi polovina z počtu porodů, dnes je to necelých 20 procent!
Na trhu je dnes spousta antikoncepčních prostředků. Má to, podle vás, vliv na mladou generaci? Využívají je mladé dívky víc kvůli akné nebo proti početí?
Jistě proti početí.
Přispívají na antikoncepci pojišťovny? Pokud ano, za jakých podmínek.
Obecně ne. Některé snad částečně na nitroděložní tělísko. Sterilizace je hrazená pojišťovnou, jelikož podléhá zákonné vyhlášce.
Kolik stojí těhotnou ženu provedení potratu?
Ceny jsou různé, zavísí i na počtu vyšetření před výkonem, ale asi 3 až 5 tisíc korun. Cenový věstník ministerstva financí z roku 2000 uvádí maximální ceny interrupce do 8. týdne 2876 Kč, v 8. až 12. týdnu 3634 Kč. Osobně bych stanovil ceny vyšší, zvláště za přerušení po 8. týdnu těhotenství. Možnosti včas diagnostikovat těhotenství jsou běžné.
Přivádíte děti na svět. Jak se díváte na problematiku chtěného potratu? Proti bývají většinou muži, řadíte se k nim?
Pro gynekologa je to velmi nepříjemný výkon, zvláště po devátém týdnu těhotenství. Možnost svobodné volby bych rozhodně ženám nebral. Současný zákon je dobrý. Stát by se měl spíše věnovat tomu, jak zabránit týrání dětí.
Jaká zdravotní rizika s sebou přináší chtěný i nechtěný potrat u mladé ženy?
Může to přinést infekce, krvácení, poranění dělohy…