„Před dvěma týdny mě na náměstí 17. listopadu oslovil muž, který se představil jako pracovník VoZP s tím, že se Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) dělí na VZP a jinou pojišťovnu, kde nebudou neplatiči v podobě cizinců či nezaměstnaných. A já budu moci čerpat bonusy až do výše šesti tisíc korun. Hned po mě vyžadoval číslo pojištěnce a občanský průkaz, že se mnou okamžitě sepíší tuto změnu," informovala Příbramský deník Monika Veselá.

I přes opakované odmítnutí se náborář nenechal odradit. Nutil ženu ihned podepsat.

„Jakmile jsem ale řekla, že si nabídku ověřím na infolince pojišťovny, rozčílil se, že jsem jediná, kdo si to ověřuje," popsala svou zkušenost s pracovníkem Veselá.
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) ČR dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 1,8 milionu korun. Při uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců nepostupovala podle zákona o veřejných zakázkách. Rozhodnutí není pravomocné, pojišťovna se už odvolala," řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

VoZP je přesvědčena, že správní řízení ÚOHS je v rozporu jak s procesním, tak i hmotným právem.

„Bohužel se opírá o mylnou skutečnost, že VoZP ČR je subjekt přímo ovládaný státem, a tedy veřejným zadavatelem. Pojišťovna rozhodnutí odmítá ve všech směrech," uvedl její mediální manažer Richard Medek.

 Pojišťovna uzavřela v letech 2011 a 2012 pět smluv o nevýhradním obchodním zastoupení s několika fyzickými a jednou právnickou osobou, aniž je zadala v jednom z druhů zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

ÚOHS se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda se na vojenskou pojišťovnu zákon o veřejných zakázkách vztahuje. Dospěl k závěru, že ano. Mimo jiné proto, že ze zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních pojišťovnách vyplývá, že stát má faktický vliv na výkon činnosti pojišťovny.

Pojišťovna měla na základě počtu nově získaných pojištěnců předpokládat, že hodnota zakázky překročí dva miliony korun a měla ji zadat podle zákona o veřejných zakázkách. Reálně vyplacené provize dosáhly v roce 2011 i v roce 2012 vždy téměř 70 milionů korun.

Vojenská zdravotní pojišťovna svým postupem mohla značně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

„V případě provedení zadávacího řízení by mohla získat zprostředkovatele, kteří by požadovali nižší provizi, a mohlo tak dojít k hospodárnějšímu vynakládání veřejných prostředků," dodal Rafaj.