Je to čtrnáct let, kdy město přestalo být pořadatelem pouti. Manželé Pštrossovi však chtěli, aby byla zachovaná tradice. Rozhodli se proto, že budou se svolením města pouť pořádat sami.

„Všechno fungovalo bezvadně, až letos jsme se s městem nepohodli. Nejdříve nám město opět vyšlo vstříc stejně jako každý rok a pronajalo nám celé náměstí. Pak se ale dozvíme, že polovinu náměstí město pronajalo jinému provozovateli,“ uvedla Olga Pštrossová Lagronová.

Město s druhým provozovatelem posléze smlouvu zrušilo. Vše se zdálo být opět v pořádku. V pondělí Pštrossovi s ostatními přijeli na náměstí TGM, aby začali stavět autodrom, centrifugu a další atrakce. V kapse měli smlouvu s městem o pronájmu celého náměstí.

„Chvíli po příjezdu jsme se dozvěděli, že město znovu pronajalo polovinu náměstí, tentokrát manželce druhého z provozovatelů. Vznikly kolem toho ohromné, ale hlavně nepříjemné dohady. Došlo i k napadání a musela přijet městská policie,“ tvrdí Olga Pštrossová Lagronová.

Konflikt mezi oběma provozovateli potvrdil i starosta Josef Řihák. „Volala mi jedna paní, že na náměstí dochází k napadání občanů. Zavolal jsem proto na městskou policii, aby se případem zabývala. Až později jsem se dozvěděl, co je příčinou konfliktu. Hostováním pouťových atrakcí na Svatováclavské pouti v Příbrami jsme se ve vedení města opakovaně zabývali. Vedení města rozhodlo, že souhlasí s umístěním pouťových atrakcí pro Ilonu Novotnou na Svatováclavské pouti na náměstí TGM v Příbrami ve spodní části, a pro Miloslava Pštrosse v horní části,“ vysvětlil starosta.

Vysloveným přáním příbramského starosty je, aby ustaly šarvátky mezi oběma provozovateli. Náměstí je prý dost velké a není třeba se dohadovat.

„Myslím si, že vedení města má právo rozhodnout, komu svůj majetek pronajme a za jakých podmínek. Pouť děláme pro pobavení lidí a ne aby stala místem vzájemného napadání a výtržností provozovatelů pouťových atrakcí. Pokud budu zvolen do příštího zastupitelstva města, pak vzhledem ke špatným zkušenostem z letošního roku navrhnu, aby na provozování pouťových atrakcí při Svatováclavské pouti v příštím roce bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém bude upřednostněn slušný a nekonfliktní provozovatel,“ dodal Josef Řihák.

„Není mi jasné, jak může město pronajmout stejný pozemek v danou chvíli dvěma různým osobám,“ tvrdí Miloslav Pštross.“

Starosta Josef Řihák ale uvedl, že o tom nic neví. Pod smlouvou pro manžele Pštrossovy není Řihákův podpis. Starosta tak říká, že o smlouvách, jak byly sestaveny, nemá tušení. „Vycházím z toho, co bylo schváleno radou města,“ dodal Josef Řihák.

Chyba se tak zřejmě vloudila při sepisování smluv některému z úředníků na radnici.