Zná to každý. Zvlášť před koncem roku. Jdete po chodníku a těsně vedle vás práskne petarda. Baví se tím zpravidla především děti už několik posledních týdnů v roce.

Nezřízenému používání petard a nahodilých ohňostrojů má v Dobříši zabránit nová vyhláška, kterou už radní schválili a dnes se k ní ještě pravděpodobně kladně vyjádří zastupitelé.

„Návrh nové obecně závazné vyhlášky vznikl už loni v prosinci na základě četných stížností a vznesených požadavků obyvatel Dobříše. V případě schválení vyhláška nahradí starou platnou vyhlášku z roku 2013, která používání pyrotechniky ve městě neupravuje," uvedla mluvčí dobříšské radnice Nikol Sevaldová. Návrh nové vyhlášky byl připraven 
v úzké spolupráci se členy poradního sboru pro bezpečnost a veřejný pořádek a následně byl počátkem roku zaslán Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k posouzení, zda je v souladu se zákonem.

„V březnu pak byl městu doručen právní rozbor návrhu vyhlášky. Ministerstvo vnitra upozornilo město na několik možných rozporů se zákonem. Po zapracování změn navrhovaných ministerstvem byl návrh opakovaně předložen poradnímu sboru a následně radě města, která jej dne 19. dubna projednala a doporučila ke schválení zastupitelstvu města," říká mluvčí k vývoji nového návrhu vyhlášky, která reguluje používání zábavné pyrotechniky a omezuje je na dny 30. dubna (pálení čarodějnic), 6. prosince (od 18 do 22 hodin, koná se adventní ohňostroj města) a 31. prosince (od 18 do jedné hodiny po půlnoci). Nově je ve vyhlášce definována doba nočního klidu. Výjimky bude schvalovat rada města. Ve vyhlášce zůstane zachována dosavadní úprava pohybu zvířat na veřejných prostranstvích, zákazu kouření na vybraných místech (na hřištích a před školou) a regulace používání hlučných strojů.

Konec bude zřejmě i nahodilým rodinným ohňostrojům ve městě. 
„V tomto případě se musí 45 dní předem požádat rada města o souhlas. Doba je nutná kvůli případnému zamítnutí, které je možné nechat si přezkoumat 
v rámci odvolání," upozornila zastupitelka Markéta Čermáková, která má na starost bezpečnost ve městě.