Má přivřené oči a hlavu tiskne k mohutné borovici a její ruce láskyplně a s povděkem hladí drsnou šupinatou kůru.
Pročištěná hlava a tělo si libuje a blahořečí koloběhu přírody. Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno. Vezmi si, ale mysli i na druhé.

Z myšlenek jí vytrhl divný šramot za zády, otočila se a v úleku zkoprněla. Ošuntělý chlap na ní s dychtivou lačností civěl a ona věděla, že je zle. Po spáncích mu kapaly kapky vzrušení a nestoudně se k ní přibližoval s potutelným výrazem v zašlém obličeji. Z brady si rychle rukávem setřel slinu a už mu nic nepřekáželo v cestě k uspokojení.
Nastavený alarm v mozku spustil poplach a ona ze sebe začala chrlit slova bojující o její záchranu : „ Otočte se, za vámi stojí ještě jeden, ten lepší z vás dvou. Říká, že nesouhlasí s tím, co chcete udělat. Volá na vás, že přece nemáte zapotřebí si sex vynucovat. Máte na to si najít ženu normální cestou, vynucený sex je nezáživný a nakazíte se a umřete.

Říkám stůjte nebo to špatně dopadne, jste schizofrenik a já vám můžu pomoci, jinak vás zavřou, až zčernáte.“
Neurvale ji chytl za ruku a smýkl s ní o zem, vykřikla a francouzská manikúra se mu zabodla pod oční víčko. Zařval a zaklel a aby toho nebylo málo, tak jehlový podpatek udeřil přímo mezi nohy. Oči obrátil v sloup a nevěděl jestli je holka nebo kluk.

Otřesené mužství se z té újmy nemohlo dlouho vzpamatovat a určilo si samo pro sebe diagnózu – ODPOR K ŽENÁM.
Dnes dopoledne se do jedné v marketu pustil u pokladny, protože neměla drobné a on pospíchal. Sprostě ji nadával, až mu z toho přeskakoval hlas, a když na něho zakřičela, aby se šel léčit, že na arogantního schizofrenika není zvědavá, v hlavě se mu uhnízdila myšlenka, že ho ta čarodějnice v lese začarovala.

Věra Zikanová