Kvůli tomu se například rozhodli zástupci obcí v povodí Klabavy instalovat srážkoměrnou stanici a dva limnigrafy, tedy vodočty, což jsou zařízení, která monitorují průtok vody. Klabava pramení v Brdech, nedaleko vrchu Praha, poté protéká padrťskými rybníky a střední Brdy po spojení s Třítrubeckým potokem opouští a vtéká do Strašic.

"Ve spolupráci s Povodím Vltavy (PVL) jsme zpracovali projektovou dokumentaci na osazení dvou limnigrafických stanic a jedné srážkoměrné stanice v rámci protipovodňových opatření na říčce Klabavě. Pro osazení limnigrafických stanic je uvažováno využít dvou mostních konstrukcí ve Vojenském újezdu Brdy,“ informoval starosta obce Strašice Jiří Hahner.

Jako nejlepší místo pro srážkoměrnou stanici byl vybrán vrch Praha. „V současné době probíhá schvalovací proces na ministerstvu obrany. Původně jsme zvažovali, že investici zafinancuje obec Strašice za přispění obce Dobřív a města Hrádek. Vloni na podzim však celou akci převzal Krajský úřad Plzeňského kraje a zahrnul ji do svého celokrajského protipovodňového projektu. Odbor životního prostředí krajského úřadu Plzeňského kraje podal žádost o dotaci na tento globální krajský projekt do poslední vyhlášené výzvy v Operačním programu životního prostředí, kde jsou dotace z prostředků Evropské unie a čekáme na výsledek schvalovacího procesu podané žádosti,“ dodal Hahner.

Limnigrafy budou na soutoku a na Padrti

Uvedené stanice, tedy dva limnigrafy, budou u soutoku Třítrubeckého potoka s Klabavou u loveckého zámečku Tři Trubky a na Padrti. Srážkoměr na vrcholu Praha ale pomůže i obcím na druhé straně Brd. Část toku Klabavy je totiž Gangloffovým náhonem odkloněno na Bukovou u Rožmitálu. Voda z dešťů také stéká z jižní části brdského hřebene, kde je Praha, do rožmitálského údolí.

Data budou ne webech

Cílem tohoto projektu je podle Povodí Vltavy nejenom rozšíření, ale i propojení současně instalovaných limnigrafických stanic do sítě, která bude mít šanci zaznamenat nebezpečí záplav v obcích ležících na Padrťském potoce (Klabavě). K tomu přispěje i umístění srážkoměrné stanice na vrchu Praha. Data o průtoku budou součástí hydrologických informací a dostupné široké veřejnosti na portálu podniku Povodí Vltavy.

Podle odborného posudku nenesou zodpovědnost za předchozí povodně přeplněné padrťské rybníky, ale rychlé odtoky srážek z centrálních Brd.

Podle Petry Krainové, mluvčí Povodí Vltavy, byly komplikace při řešení s velmi slabým signálem mobilních sítí v údolí Třítrubeckého potoka. „Přítomnost signálu je podmínkou pro on-line přenos měřených dat ze stanice,“ uvedla Krainová s tím, že všechny automatické stanice (limnigrafy i srážkoměry) umožňují okamžitý přenos dat, zasílání alarmových SMS při překročení nastavených limitů na příslušné kontakty - povodňové komise, starosty obcí apod. „Data ze stávajících i připravovaných stanic jsou a budou publikována na webu Povodí Vltavy, a některé stanice i na webu ČHMÚ,“ dodala Krainová.

V souvislosti s povodněmi se uvažovalo i budování záchytných nádrží - poldrů na horním toku Klabavy. „Je zpracovaná studie s návrhy vhodných lokalit a transformačních účinků jednotlivých plánovaných nádrží. Jedná se například o nádrž Amerika na Klabavě a některé další profily. Jejich realizace je ale zatím nejistá, protože jsou velmi nákladné a především by se nacházely na území Vojenského újezdu Brdy,“ doplnila Petra Krainová.

Stanic přibývá

„V poslední době se limnigrafické stanice rozšiřují, a to je dobře. Stanice mají přednastavené hodnoty povodňových stupňů a při jejich překročení vyšle SMS zprávu starostovi nebo dalším lidem, kteří jsou součástí záchranného integrovaného systému. Tento systém se stále zlepšuje a dává větší šanci ochránit konkrétní místo před ničivou přívalovou vlnou,“ řekl Deníku Josef Cink, meteorolog prognostik z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Rožmitálští také chtějí limnigraf

Limnigrafy jsou chráněny obyvatelé i v povodí Litavky. Jeden limnigraf je nainstalovaný poblíž fotbalového stadionu v Příbrami. Kromě limnigrafu na Litavce funguje také výstražný systém na řece Skalici v Zadním Poříčí nebo na vodních nádržích v Brdech, odkud teče voda do Litavky.

Kde zatím nemají limnigrafy, musejí stav vody sledovat lidé sami. V Rožmitále například mají vyčleněného pracovníka, který se o to stará. „Když hrozí velká voda, pravidelně sleduje přítok a pak podle situace reguluje odtok vody zvedáním stavidel na Jezu,“ sdělil starosta Rožmitálu Josef Vondrášek. Kvůli včasnému varování obyvatel by si Vondrášek přál, aby byl limnigraf nejlépe umístěn i na Vlčavě, a to ve Starém Rožmitále a pak pod Jezem. Instalace limnigrafů je součástí protipovodňového plánu města. Vlčava je totiž velice zrádná při vytrvalých deštích, ale i při jediném, vydatnějším dešti za bouřky.

Na Litavce se měří:

Odtok z Vodního díla Láz (provozuje PVL)
Limnigraf Příbram (město Příbram)
Limnigraf Čenkov (ČHMÚ)
Limnigraf Beroun (ČHMÚ)

Na přítocích Litavky se měří:

Červený potok – Hořovice (ČHMÚ)
Stroupinský potok – Hředle (ústí do Červeného potoka - ČHMÚ)
Obecnický potok – přítok do VD Obecnice (PVL)

close zoom_in

Povodí Klabavy - žlutá kolečka znamenají plánované i současné strážkoměry a červená kolečka označují místa, kde jsou nebo budou limnigrafy. Zdroj: Povodí Vltavy