„V případě, že vozidlo je pouze v takzvaném polopřevodu a nebude na současného vlastníka vozidla dohlášeno do 30. června, tak vozidlo úředně zanikne a nikdo ho už nebude moci ani nikdy provozovat," upozornil vedoucí dopravního úřadu v Příbrami Jan Novák.

Registr vozidel - ilustrační foto.K žádosti je nutné doložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, velký a malý technický průkaz, originál zelené karty a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší 14 dnů. U vozidla musí být samozřejmě platná prohlídka STK. V případě, že vozidlo nebudete přihlašovat osobně, musíte zmocněnce vybavit plnou mocí s ověřeným podpisem.

V souvislosti s tím Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si majitelé vozidel mohou ověřit, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník a není v „polopřevodu". Aplikace je dostupná na webové adrese zde.

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla malého technického průkazu. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tedy doregistrovat vozidlo na nového majitele. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu".

„Bude to celorepublikový problém, neregistrovaných vozidel je více než třičtvrtě milionu. Na konci června tak očekáváme zvýšený zájem žadatelů a přetížení úřadů. Doporučuji proto neotálet a vozidlo co nejdříve registrovat," uzavřel Novák.