Podle Jaroslava Minaříka z příbramského úřadu práce je v současné době historicky nejmenší počet volných míst pro nezaměstnané. „Míst je opravdu málo, nabízíme jich asi jen tři sta. Je to dáno malou poptávkou jednotlivých firem. Hledají se převážně lékaři, ale i vyučení lidé. Stále se projevuje hospodářská krize,“ potvrdil nedávno Minařík.

Existují různé projekty, které mají podpořit zaměstnanost v krizi. Mezi nejrozšířenější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na Příbramsku patří veřejně prospěšné práce. Těmi se rozumí časově omezené příležitosti až po dobu jednoho roku, které vytváří zaměstnavatel ve spolupráci s úřadem práce. Jedná se většinou o méně kvalifikované práce jako například úklid veřejných prostranství, údržba veřejných budov a komunikací. Tato pracovní místa slouží především k pracovnímu umístění uchazečů, kterým je ze strany úřadu práce věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Dalším nástrojem úřadu práce jsou společensky účelná pracovní místa pro lidi s kvalifikací. „Zaměstnavatel si vybere člověka, kterého potřebuje. Jelikož mu na vytvoření místa přispívá stát, musí doložit bezdlužnost ze všech možných institucí. Záleží na věku uchazeče, jeho zdravotním stavu, případně na době evidence na úřadu práce,“ informoval Deník mluvčí příbramského úřadu práce Jaroslav Minařík.

„Analytici očekávají zlepšení ve druhé půlce příštího roku. Příbramsko stále v nezaměstnanosti nepatří mezi nejhorší,“ dodal Minařík.