Rozsáhlá oprava povrchu komunikace a odvodnění začíná i přímo na dálnici D4. Práce ve směru jízdy od Prahy na Příbram, které by měly být hotovy za 75 dnů, se tam v několika etapách soustředí do 5,5 kilometru dlouhého úseku; přibližně mezi exity 21 Kytín a 27 Dobříš-sever.

Dojde nejen na odfrézování asfaltobetonového povrchu a položení nových vrstev či úpravu krajnic či péči o příkopy i odvodňovací žlaby u středového pásu nebo o vpustě a doplnění svodidel, ale chystá se také proměna prostoru mezi jednotlivými větvemi mimoúrovňového křížení Voznice.

Již od víkendu je v okolí 20. dálničního kilometru, kde se připravuje převedení dopravy přes středový pás, provoz pro oba směry jízdy odkloněn do dvou provizorních jízdních pruhů stažených ke krajnici. Tak se zde má jezdit do konce května. Pak se počítá se zahájením samotných oprav v pásu pro směr jízdy od Prahy na Příbram; od 31. 5. (a prozatím do 20. 6., kdy se práce posunou poněkud doprava), se tedy má jezdit v režimu 1/1+2 jízdní pruhy.

Směrem na Prahu se nic zásadně nezmění; nadále se bude jezdit ve dvou zúžených pruzích při pravém okraji vozovky. Směrem k Příbrami bude levý („rychlý“) pruh převeden na osm kilometrů do protisměru a ve svém pásu zůstane jen pravý pruh – s možností sjezdu na exitech 21, 24 a 27 i na odpočívku Stará Huť.

Hlavní tah hned u dálnice

Velká změna čeká na řidiče poblíž dálničního exitu 41 Skalka, ale již na silnici první třídy I/18. Tam od pondělí 17. května začíná oprava komunikace a odvodnění v úseku Skalka–Drásov, tedy 1,7 kilometru ve směru od dálnice na Sedlčany.

Pracovat se ale bude také na 380 metrech ve směru k Příbrami – a právě zde se očekávají větší dopravní komplikace; obzvlášť v ranních i odpoledních špičkách. Po dobu prací bude uzavírán vždy jeden jízdní pruh s kyvadlovým řízením provozu prostřednictvím semaforů nebo regulovčíků. Zcela hotovo by zde mělo být v první polovině září.