Na přelomu roku slíbil místostarosta Martin Buršík, že vznikne pracovní skupina, která se bude tímto tématem zabývat. Nyní se ale ukázalo, že je situace trochu komplikovanější. „Setkal jsem se s takovou řadou lidí, kteří o to mají zájem, že jsme se zatím nedokázali shodnout na to, co by mělo být náplní takové pracovní skupiny,“ vysvětlil Martin Buršík.

Podle jeho slov je téma natolik široké, že se prolíná s celou řadou oblastí a odborníků, takže v současné době není žádný konkrétní záměr pro pracovní skupinu. „Než abychom tvořili něco jen proto, aby to bylo, abychom vykázali nějakou činnost, tak raději se bavíme o tom, co z toho může vzejít a jaký to má mít efekt,“ dodal příbramský místostarosta.

Cílem této snahy je zlepšit vizuální působení města. Kromě nejrůznějších reklamních plachet a billboardů by se očištění města mělo ale také týkat například starých nefunkčních zábradlí, starých značek, starých navigačních panelů, plakátovacích ploch, vitrín, výloh a dalších. „S odbornicí, která se zabývala vizuálním smogem v Brně, projdeme problematická místa ve městě a řekneme si, jaký postup by město mělo zvolit,“ řekl Martin Buršík.

Výsledkem by pak měla být jednotná a ucelená tvář Příbrami. „Když se podíváte na města třeba v Německu nebo v Rakousku, tak vám přijdou jednotná. Nám se zdá, že v Příbrami je to někdy až moc pestré a dlužno dodat ne vždy úplně pěkné, tak proto vznikla snaha ten vizuální smog limitovat a dát městu nějaký jednotný ráz,“ konstatoval starosta Jan Konvalinka.