Její přítomnost na květnové valné hromadě Sdružení obcí Sedlčanska měla svůj účel. Přijala pozvání, na němž byla uzavřena smlouva o partnerství mezi Sdružením obcí Sedlčanska a oblastí Wagrowiec v Polsku. Do Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech přijela většina starostů Sedlčanska nebo jejich zástupců. Někteří znali členy polské delegace již z předchozích setkání. Omluvil se Petr Halada z Kamýku, který řešil situaci v obci po bleskové povodni a někteří další starostové poblíž Vltavy. V úvodu jednání zazněly polská a česká státní hymna.

Hlavním partnerem pro podepsání smlouvy byl z polské delegace pro předsedu „Sdružení" a starostu Sedlčan Jiřího Buriana starosta oblasti Wagrowiec Michal Piechocki. Starosta Burian nejprve přiblížil hostům stručně území Sedlčanska ležící ve středním Povltaví s celkovým počtem obyvatel 21 tisíc o rozhloze 385 kilometrů čtverečních. Připomněl chronologicky od roku 2010 podobu rozvíjející se spolupráce. První kontakty byly navazovány při výměnných poznávacích pobytech skupin zemědělců, školských či rehabilitačních pracovníků nebo lidí z podnikatelské sféry.

Starosta Sedlčan uvedl, že 23. května letošního roku navštívil Wagrowiec u Poznaně, kde podepsal smlouvu ve stejném znění, v jakém je připravena k podpisu také v Sedlčanech. „Základem spolupráce jsou principy svobody, demokracie, místního rozvoje, přátelství, vzájemné úcty a pochopení," poznamenal Jiří Burian. „Výsledkem naší společné snahy je sjednotit potřeby a zájmy občanů obou regionů i národů ve vazbě na evropskou integraci," zdůraznil ve svém projevu. „Rozvíjejme všechny ušlechtilé vztahy tak, aby naplňovaly vůli občanů našich regionů, při zachování všech hodnot, i příštím generacím," popřál v závěru.

Za řečnickým pultem ho vystřídal Michal Piechocki. Také z jeho úst zazněla rekapitulace některých předchozích setkání a důležitost mezinárodní spolupráce mezi občany regionů. Zmínil se také o akcích, které se uskuteční. „Brzy z našeho regionu Wagrowiec přijede na Sedlčansko padesátičlenná skupina polských zemědělců," avizoval. Zmínil se o plánovaném červencovém setkání mládeže obou zemí na společných výtvarných dílnách. „Když investujeme do mládeže, investujeme do míru a do budoucnosti," poznamenal. „Spolupráce musí mít duši. Nikdo nás k ničemu nenutí, my to sami chceme," dodal.

Češi vědí 
o Polsku méně

Slavnostní shromáždění pozdravila také velvyslankyně Grazyna Bernatowicz. „Množství projektů, které jsou uskutečňovány na území České republiky, opravdu berou dech," poznamenala mimo jiné. Hovořila také o polsko-českém fóru, které vzniklo v roce 2008 na základě iniciativy jejich ministra zahraničních věcí a jeho tehdejšího českého partnera Karla Schwarzenberga. Upozornila také, kde podle jejího názoru mají Češi rezervy. „Mám dojem, že se Poláci více zajímají o českou kulturu než opačně," konstatovala a vyzvala hostitelskou stranu, aby se přijela do Polska podívat. Aby jejich cesta neskončila jen v Krakově nebo ve Wroclavi a že budou překvapeni, jak je i jinde krásně.

Po podepsání smlouvy předal Michal Piechocki starostovi Jiřímu Burianovi pro „Sdružení" dřevořezbu se symboly obou oblastí. Sedlčanský starosta měl pro polského partnera neméně vhodný dárek. „Předávám české sklo jako symbol čistoty a krásy. Nechť se tak rozvíjí v čistotě i kráse naše partnerské vztahy," popřál.

Marie Břeňová