Do přednáškového sálu se sjeli odborníci 'přes oči' z celé republiky, aby se podívali na živý přenos zákroku s komentářem operatéra, jímž byl Jan Dvořák, lékař z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jeho operace se přenášela do sálu, kde ji moderovala přednostka oční kliniky stejné fakulty Bohdana Kalvodová. V sále samozřejmě nemohl chybět primář očního oddělení v Příbrami Michal Bodnár, kterého čekaly další dvě veřejně sledované operace.

„Tento druh operace je pro krajské nemocnice nestandardní. Je výsadou klinik a krajských pracovišť. Jednalo se o operaci zadního segmentu oka, což znamená, že se operuje sítnice, místo nejostřejšího vidění, a to lze jen přístupem do nitra oka. To umožňují speciální přístroje. Tento nový přístroj je poprvé prezentovaný na živém představení, do republiky se dostal před měsícem,“ tenkrát vysvětlil Michal Bodnár.

Na lůžko při premiérové operaci ulehl pacient Josef Breninger z Krásné Hory nad Vltavou. Měl poškozené centrum ostřejšího vidění. To se podle primáře Bodnára může projevovat podobně, jako když člověk vidí desetikorunu, zabraňuje mu číst a vidí rozostřeně. Tyto obtíže se podle lékařů projevují v pozdějším věku. Operace pak může tyto problémy, když ne zlepšit, tak alespoň zastavit.

Výhodu přístroje je nejen jeho multifunkčnost, ale i jeho technická vyspělost. „Zákroky se nemusí šít, zkracuje se doba hojení i bolestivost po operaci. Pacient by měl být propuštěn domů den po zákroku. Rekonvalescence se předpokládá na šest až osm týdnů a výraznou změnu kvality vidění by pacient pozorovat do čtyř až šesti týdnů,“ tehdy vyzdvihla kvality přístroje mluvčí příbramské nemocnice Monika Boušková.