Ovládání vláčků si vyzkoušely i děti. Okolo každé kolejnice byly lavičky, aby na ně děti mohly vylézt a měly tak celou tu železniční krásu co nejblíž. Rodiče nezapomněli s sebou vzít fotoaparáty, protože model byl unikátní možností detailního prohlédnutí a fotografování.