7. srpna 2002

Už 7. srpna se rozvodnily jihočeské řeky a vodohospodáři odpouštějí i přeplněné Lipno. Začínají přetékat rybníky. V našem regionu je relativně klid, jenže to se blíží první povodňová vlna Vltavou. Tu kaskáda ustála.

8. a 9. srpna 2002

Voda pak začala opadat 9. srpna a Vltava v Praze dosáhla průtoku 1500 m³/s, což je 3. stupeň povodňové aktivity. 

Další hrozba 
na obzoru

Jenže meteorologové varují před dalšími dešti. To už je jisté, že bude hodně zle, protože krajina a koryta vodních toků jsou nasáklá vodou. Předpověď bohužel vychází a 11. srpna začíná znovu na jihu Čech silně pršet a blíží se katastrofální povodeň. Je jisté, že druhá povodňová vlna bude silnější, než ta první.

11. až 13. srpna 2002

Pod vodou se ocitají všechna velká jihočeská a západočeská města. Středočeské hejtmanství vyhlašuje stav nebezpečí pro Středočeský kraj. Tehdejším premiérem Špidlou je poté vyhlášen stav nouze pro Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj a pro Prahu. Déšť se rozšířil i na sever Čech. Vltavou v Praze protéká 1790 m³/s a začíná evakuace ohrožených oblastí.

Osudné datum pro region – 13. srpen
Na Příbramsku mnozí lidé nezapomenou na datum 13. srpna 2012. Byl to den, kdy začala přetékat koruna hráze Orlické přehrady a v poledne do ní přitékalo neuvěřitelných 4150 kubických metrů za vteřinu. O dvě hodiny později začala evakuace. Týkala se obyvatel obcí Solenice, Kamýk nad Vltavou, Zduchovice, Větrov, Županovice, Čím a Chotilsko.

13. srpna 2002

Mezitím se v západních Čechách a v centru Prahy přerušují dodávky elektrického proudu. Průtok Prahou dosahuje 14. srpna 5000 m³/s.

Velká voda přišla do obcí na horních tocích o den dříve

Skutečná pohroma pro náš region přišla 13. srpna 2002, v momentě, kdy přetékala koruna hráze Orlické přehrady. Toho dne před polednem vyzvala příbramská povodňová komise k evakuaci obcí nebo jejich částí pod Orlickou přehradou. Vodní nádrž Orlík byla zcela zaplněná. Na Příbramsku nefungovaly telefonní linky a mobilní telefony byly přetížené. Zoufalí lidé utíkali před běsnícím živlem.

„Obracím se na obyvatele s naléhavou žádostí, aby uposlechli pokynů záchranářů, neboť nejde jen o jejich životy, ale i o to, že by svým nezodpovědným přístupem k výzvě vázali technické prostředky na svou záchranu, které by byly zapotřebí jinde. Již v noci jsme řešili několik takových případů, kdy obyvatelé odmítli na výzvu orgánů obcí opustit svá bydliště a pak museli být zachraňováni s nasazením značných technických prostředků."  Právě s touto výzvou se obrátil před deseti lety 13. srpna na obyvatele nejvíce ohrožených obcí přednosta Okresního úřadu Příbram Jaromír Volný.

Sílu ukázala 
i Litavka a Vlčava
Ještě předtím, než velká voda dorazila do Orlické přehrady, se už potýkali s lokálními záplavami obyvatelé obcí položených na horních částech vodních toků regionu. Tam škodila velká voda zhruba o den dříve, tedy 12. srpna. Lidé blízko vodních toků probděli noci, protože druhá vlna vydatných srážek nedala nikomu spát.

Na povodeň se dopředu připravovali také v Rožmitále pod Třemšínem. Voda 12. srpna zaplavovala louky, ulice a domy. Katastrofální byla i situace v Podhoře.

Od rána 12. srpna zaplavovala voda Bukovou u Rožmitálu i nedaleký Věšín. Voda se přehoupla přes hráz rybníku Dolejšák a zaplavila zahrady i domky pod hrází. Za Bukovou se potok rozlil do širokého jezera v lukách. Výše v obci ale už přetékal další z rybníků. Kalná voda skočila z hráze do dvorů a na silnici a odtékala po silnici k Věšínu. Z polí zaplnila voda kanalizaci u silnice přes Věšín ve směru Rožmitál-Plzeň a v jednom úseku zmizela cesta. I tady byly zaplavené domy a zahrady. Ve Věšíně voda podemlela most, cesty a ničila kanalizaci.

Evakuovat se museli někteří obyvatelé na Březnicku. V Březnici voda sebrala lávku u stadionu, zaplavila tenisové kurty. Vlčava se vylila do Sadové ulice, kde je poliklinika a domov důchodců. Za městem vzniklo jedno velké jezero.

Svoji sílu ukázala i zdánlivě klidná Litavka. V Lázu vzala voda z rozvodněné říčky část rekreační chalupy a nakonec musel být stržen i most. Přestože škody v Lázu nebyly tak závratné, daly povodně místním lidem zabrat.

Rozvodněná Litavka zaplavila řadu nemovitostí v Trhových Dušníkách nedaleko Příbrami. Celá spodní část obce byla pod vodou. Celkem velká voda poškodila přes 40 nemovitostí. V ulicích bylo plno bláta a nánosu. Zaplavené bylo i hřiště a voda strhla lávku. Sílu ukázala říčka i dále po vodě a to v Jincích.

Solenice a Kamýk, nejpostiženější obce regionu
Když voda z povodí Vltavy dorazila do této řeky, psal se datum 13. srpna 2012. Kromě Solenic se pod vodou ocitá Kamýk nad Vltavou, který patřil mezi nejpostiženější obce regionu. Povodeň zasáhla polovinu obce a neušetřila ani obecní úřad a firmy.

Štěchovice se také ocitly 13. srpna pod vodou. Záplavy nezasáhly jen místa na kopcích nad soutokem Vltavy s Kocábou. Voda sahala až pod střechu hospody, stejně dopadly obchody.

Připravujeme reportáž ze Solenic, která v roce 2002 zaplavila voda z Vltavy

V tištěném Deníku i na našem webu zavzpomíná na ničivou povodeň hrázný z Orlické přehrady Zdeněk Zídek, který si dnes užívá zasloužené penze