VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Přehled počasí v uplynulém roce 2016

Rožmitál - Hubert Hoyer, správce rožmitálské meteorologické stanice, zaslal přehled počasí za minulý rok.

18.1.2017
SDÍLEJ:

Před bouří.Foto: Karel Hutr

I tento uplynulý rok byl teplotně silně nadnormální a svým teplotním průměrem se zařadil po bok roku 2002. Podobně jako rok 2015 byl i tento rok srážkově podnormální, ale jen mírně. V létě přece jen spadlo dostatečné množství srážek na to, aby se dařilo silnému až mimořádnému růstu hub v okolních lesích, tedy v oblasti jižních Brd. Podobně i nyní byly všechny měsíce teplotně nadnormální, nebo normální (duben, květen a listopad). Také zima 2015/2016 byla velmi mírná., jen leden ukázal trochu zimní tvář. Mimořádná vedra, jaká jsme prožili v roce 2015, se již neopakovala. Vlhkost vzduchu byla všeobecně vyšší. I když srážkově příznivě se vyvíjející léto bylo zasaženo suchým srpnem a zářím, přesto zásoba spodních vod byla dostatečná a vodní bilance byla lepší než v roce 2015.

V následujícím číselném přehledu jsou pro jednotlivé měsíce a celý rok uvedeny průměrné teploty vzduchu s připojenými odchylkami od šedesátiletého mezinárodně užívaného normálu z období 1931-1990. Podobně jsou zpracovány i úhrny vodních srážek zaokrouhlené na celé mm (neboli litry spadlé vody na 1 m² plochy). Měřítkem odchylek jsou v tomto případě ovšem procenta normálu 1931-1990.

Průměrné teploty vzduchu

Z uvedeného přehledu vyplývá, že např. relativně (tj. měřeno velikostí odchylky od normálu) byl nejteplejším měsícem únor (odchylka s nejvyšší hodnotou +4,6ºC). Absolutně nejteplejším měsícem byl ovšem červenec, když jeho průměr teploty o hodnotě 18,1 ºC je ze všech měsíců nejvyšší. Podobně je tomu u posuzování ostatních extrémů včetně vodních srážek.
Myslím si, že vše nutné a potřebné bylo již sděleno a pokud možno vysvětleno. Obraťme se proto již k vlastnímu stručnému popisu počasí v jednotlivých měsících roku 2016.

Leden – se choval až do 22. 1. jako zimní měsíc. Od 5. do 25. 1. ležel sníh o výšce až 16 cm. Dne 19. 1. byl zaznamenán nejsilnější mráz, -19,7°C nejen zimy 2015/2016, ale i celého roku 2016. Naopak 27. 1. bylo již předjarních 12,2°C, a po sněhu nebylo ani památky. Srážek byl opravdu dostatek.

Únor – byl teplý a vlhký, sníh se udržel jen ve dvou dnech. Častý byl výskyt silných až bouřlivých větrů. Pokud mrzlo, tak jen slabě. Večer 29. 2. napadlo 8 cm sněhu a spadlo při tom 22,7 mm srážek.

Březen – byl teplotně podobný únoru, sníh se udržel ve 4 dnech, srážkově však byl silně podnormální. 31. 1. se teplota vyhoupla až na pěkných 19,2°C. V závěru měsíce se začala příroda rychle probouzet.

Duben – sice mnoho vláhy nepřinesl, ale té byl zatím dostatek díky bohatým lednovým a únorovým srážkám. Dne 5. 4. jsme zažili jakési malé léto s teplotou 25,1°C a 16. 4. jsme zaznamenali první bouřku. V posledním týdnu se citelně ochladilo a také sněžilo. Ještě 29. 4. řádně mrzlo, a to -3,9°C (při zemi dokonce -9,3°C!).

Květen – přinesl krásné jarní počasí, řadu slunečných dnů. Začalo se již projevovat sucho, zvláště když stoupaly teploty stále výše až do tropických 30,2°C dne 22. 5. Pak přece jen přišla bouřka s deštěm 18,8 mm, takže se vodní bilance zlepšila, a zvláště tehdy, když do konce měsíce spadlo ještě cca 34 mm blahodárné vláhy.

Červen – byl velmi teplý a zároveň vlhký, např. 6. 6. spadlo při bouřce 28,0 mm vody. I v dalších dnech vydatněji pršelo (např. 16. 6. 20,1 mm). „Medard" se opravdu vydařil, přičemž ale bylo převážně velmi teplo. Vše tak bylo připraveno k silnému růstu hub v okolních lesích již takto časně. Ve dnech 23. až 25. 6. jsme měli tropy s nejvyšší teplotou 32,4°C naměřenou dne 24. 6.

Červenec – byl horký a vlhký zároveň; 32,3°C naměřených 12. 7. bylo i nejvíce v měsíci. Vlhké periody se dosti pravidelně střídaly se suššími a bouřková činnost se silně rozvinula (8 dní s bouřkou). Houby rostly stále ve větším množství, až nastala doslova houbová exploze s převahou pravých smrkových hřibů a masáků. Okolní lesy byly plné houbařů, přesto asi každý nacházel dostatek hub.

Srpen – také přinesl horké dny, ale zároveň i sucho. Bouřka se vyskytla pouze v jednom dni. Teplotně léto vyvrcholilo až 28. 8. s teplotou 33,1°C, což je i nejvyšší zaznamenaná teplota v roce 2016. Houby rostly dál, až v závěru měsíce se jejich růst zarazil. Jinak panovalo krásné a stálé počasí.

Září – bylo ještě sušší a mimořádně teplé, takže léto pokračovalo plně dál. Zářivé, jasné dny nás provázely téměř celý měsíc. Ještě 11. 9. jsme naměřili tropických 30,6°C. Po celý měsíc se nevyskytl žádný mrazík, ani přízemní. Po vydatnějších srážkách ve dnech 16. a 17. 9. (celkem 18,2 mm) se růst hub začal opět obnovovat.

Říjen – se představil jako nezvykle silně zamračený měsíc. Díky vydatným srážkám v první dekádě (34,4 mm) se zcela obnovil silný růst hub a vydržel takto téměř až do konce listopadu. Slunce svítilo skutečně jen málo (celkem nasvítilo pouze 49,5 hodin) a letních teplot jsme se už nedočkali. Dne 1. 10. jsme naměřili nejvyšší měsíční teplotu, totiž 23,3°C. Poprvé mrzlo až dne 22. 10.

Listopad – byl naopak nezvykle slunečný, avšak vyskytovaly se časté mrazíky (ve 20 dnech!). Poslední záblesk léta nastal 1. 11. s teplotou 14,8°C (tzv. „léto Všech svatých"). Růst hub i přes časté mrazíky pokračoval dál, i když dne 10. 11. napadly 4 cm sněhu. Dne 29. 11. mrzlo již více, -8,6°C (při zemi -11,8°C) a „houbový rok" tak definitivně skončil.

Prosinec – proběhl jako silně proměnlivý měsíc. Hned 5. 12. mrzlo nejvíce, a to -10,5°C a 7. 12. ještě -10,1°C. Naopak 10. 12 bylo teplo, 10,8°C. 18. 12. napadlo trochu sněhu, ten ale na Štědrý den (24. 12.) zcela roztál. Silné až bouřlivé větry byly častým projevem počasí. Srážek spadlo ještě méně než v listopadu. Zvláštností byl výskyt velmi vysokého tlaku vzduchu, kdy 29. 12. v 7 hodin ráno bylo naměřeno 731,9 torr, tj. 975,8 hPa, tedy ve výšce 533,54 m n. m. při teplotě -0,6°C. Po přepočtu na hladinu moře dostaneme velmi vysoké hodnoty, a to 782,1 torr a 1042,7 hPa!

Slunce svítilo celkem 1620,5 hodin. Nejdéle v srpnu (251,6 hodin) a nejméně v prosinci (48,8 hodin). Jasných dní, s oblačností méně než 20%, bylo 53 (nejvíce v září, 13), nejméně v lednu až březnu, (po 1). Zamračených dní, s oblačností nad 80% bylo naopak 132 (nejvíce v prosinci, 19). V 63 dnech Slunce nesvítilo vůbec (nejvíce v prosinci, 15). Mlha nás trápila ve 27 dnech (nejvíce v prosinci, v 6 dnech). Bouřku jsme pozorovali jen v 18 dnech. Silné větry vály v 30 dnech, z toho bouřlivé pak ve 13 dnech. Padající srážky všeho druhu se vyskytly ve 210 dnech, z toho sněžilo v 56 dnech a sněhová pokrývka ležela jen 36 dnů. S denním úhrnem srážek 1,0 mm a více bylo 115 dnů a s denním úhrnem srážek 10,0 mm a více jen 11. Průměrná relativní vlhkost vzduchu vyšla v hodnotě 81% (nejvyšší byla v listopadu, 90% a nejnižší naopak v květnu, 71%), zatímco v měřicím termínu 14 hodin byla nižší, a to 65% (nejmenší průměr ve 14 hodin mělo září s hodnotou 50%). Nejnižší vlhkost vůbec jsme naměřili ve 14 hodin dne 22. 5., a to 27%. Průměrná oblačnost vyšla 63% (nejvíce v říjnu, 80%, nejméně v září, 39%). Průměrný tlak vzduchu v nadmořské výšce 533,54 m vyšel 715,5 torr, což je 953,9 hPa. Přepočtením na hladinu moře vyjde hodnota 762,9 torr, tj. 1017,1 hPa. Podíl tlaku vodních par činil z celkového tlaku vzduchu 7,16 torr, což je 9,55 hPa.
Mrazových dní ve dvou metrech nad zemí (v budce) bylo jen 117, ale při zemi 153. Silný mráz (alespoň -10 ºC) jsme zaznamenali ve 14 dnech (nejvíce v lednu, 12). Celodenní mrazy, tzv. ledové dny byly zjištěny jen v 16 dnech. Vegetačních dní (s teplotou alespoň 10 ºC) bylo 213, teplých dní (alespoň 20 ºC) 120, letních dní (25 ºC a více) 52 a zažili jsme i 14 tropických dnů (30 ºC a více), avšak hranice 35°C nebylo tentokrát dosaženo vůbec. Teplých nocí (teplota neklesla pod 10 ºC) bylo 92 (nejvíce v červenci, 25), letních nocí (teplota nepoklesla pod 15 ºC) bylo 9 (v červenci 6). Průměrná rychlost větru byla zjištěna 2,08 m/s, tj. 7,49 km/h, ve 14 hodin pak 2,90 m/s, tj. 10,44 km/h. Nejsilnější náraz větru o rychlosti 26,3 m/s (94,68 km/h) byl naměřen dne 8. 2. v 19,48 hod SEČ. Rosa byla zaznamenána ve 131 dnech, nejvíce v srpnu, ve 26 dnech. Jíní bylo v 57 a jinovatka v 5 dnech. Krásu duhy jsme mohli obdivovat ve 4 dnech, náledí či zmrazky nás sužovaly jen v 6 dnech a ledovka v 1 dni.

Konečně je tu závěr naší povětrnostní exkurze do uplynulého, teplotně silně nadnormálního roku 2016. Zažili jsme rok s příjemným teplým létem, které se protáhlo až do září. Jak to ale bude s nastávajícím rokem z hlediska počasí, nikdo z lidí, natož snad já sám, opravdu nedovede seriózně ani odhadnout. Dlouhodobé předpovědi jsou značně nespolehlivé, spíše jde o hádání než o nějakou prognózu. Vždyť si stačí jen „chvilku" počkat na začátek roku 2018, kdy vše, dá-li Pán Bůh, spolehlivě a důkladně na tomto místě z hlediska počasí zhodnotíme. Buďme plni očekávání, jaké počasí i se svými výkyvy a zvláštnostmi přijde. Těšme se na dny příští v našem milém městě a v okolí, v naší milované české vlasti. Buďme více spokojeni, že v takové krásné a bohaté zemi žijeme, a buďme vděčni za každý prožitý den…

Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p.Tř.

Autor: Redakce

18.1.2017 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Škoda Octavia - Čína
AUTOMIX.CZ
22

Tohle opravdu není Superb. Škoda v Číně prodává jednu zvláštnost

Ilustrační foto.

Revoluce ve středočeské koalici vrací do hry žákovské jízdné

Středočeskému kraji bude nově vládnout ANO s ČSSD. A s komunisty

Střední Čechy – Výrazně doleva se posouvá vedení Středočeského kraje, když se zásadně mění podoba koalice vládnoucí Středočeskému kraji. Z dosavadní čtyřkoalice ve složení ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši zůstane u moci pouze hnutí ANO, které v pondělí odpoledne dosavadním partnerům písemně vypovědělo koaliční smlouvu.

Rath zavalil soud přívalem slov, předseda senátu je prý podjatý

Střední Čechy – V minulosti chodíval někdejší středočeský hejtman David Rath do jednací síně oholen, v pondělí se v budově Krajského soudu v Praze objevil s vousatou tváří – jinak se ale příliš mnoho nezměnilo.

AKTUALIZOVÁNO

Středočeská koalice padla, hnutí ANO poslalo partnerům písemné sbohem

Střední Čechy – Krize v koalici vládnoucí Středočeskému kraji vrcholí rozpadem dosavadního koaličního uspořádání. Hnutí ANO, které podle dřívějších informací Deníku již nějakou dobu vedlo námluvy s ČSSD, v pondělí odpoledne rozeslalo dosavadním partnerům písemné sbohem. E-mailem i dopisem.

Parlamentní volby neovlivní ty komunální, míní starostové obcí

Příbramsko - Volby do parlamentu ČR jsou již minulostí, výsledky jsou od soboty 21. října známy, vyjednávání úspěšných parlamentních stran započala.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT