Na květnovém zasedání zastupitelstvo obce projednalo další využití budovy a rozhodlo o zahájení projekčních pracích. Ke stávajícímu sálu přibude ještě jeviště, tím se zachová kapacita sálu a výrazně se zvýší využitelnost objektu. Pod tímto novým jevištěm ještě navíc vzniknou dvě šatny se sociálním zázemím pro účinkující ochotnického spolku.

„Během léta obec vypracuje projektovou dokumentaci včetně všech stanovisek dotčených orgánů. Naším cílem je, abychom stavební povolení získali do konce září," sdělil Příbramskému deníku starosta Petrovic Petr Štěpánek.

V tuto chvíli vypracovává obecní úřad projektovou dokumentaci. Je proto také možné, že stavební práce začnou již tento rok.

„Obec pravděpodobně nebude na tuto stavbu vypisovat výběrové řízení, její realizaci nezadá žádné firmě. Bude zadávat jednotlivé dílčí práce a dodávky přednostně místním řemeslníkům a živnostníkům. Zatím je ještě předčasné odhadnout termín dokončení přestavby, bylo by ale velmi dobré, kdyby se podařilo Obecní dům otevřít již v příštím roce," řekl starosta.

Přestavbu objektu si Petrovice financují samy z obecního rozpočtu. Podle starosty nebylo reálné získat na projekt peníze z dotačních titulů. Rozpočet přístavby je odhadnut na 3,5 až 4 miliony.