Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd se připravují vydat v březnu a dubnu za pamětníky. Vyprávění nahrají na diktafon nebo videokameru a životní příběh pamětníka pak dokumentaristicky zpracují. Výsledek své práce pak představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti při slavnostní prezentaci.

Kdo se však slavnostní prezentace nezúčastní, dostane možnost se s prací žáků a objevenými příběhy seznámit. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků se žáky budou zveřejněny v září na webu www.pribehynasichsousedu.cz v sekci Dobříše.

Vzpomínky několika starších spoluobčanů se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Projekt probíhá v partnerské spolupráci mezi MAS Brdy-Vltava a Post Bellum.