Podle radnice je voda z Vltavy přes vodojem na Hatích čerpána v minimálním množství. Roční kapacita je okolo milionu a půl kubických metrů vody a podle vedení města se čerpá okolo 75 tisíc kubíků. „Z čehož vyplývá, že pokud by byl nedostatek vody v Brdech, tak tady máme ještě rezervu a začít více čerpat z Vltavy,“ konstatuje Jan Kovalinka s tím, že voda se čerpá pod orlickou hrází, takže pokles hladiny vodu pro Příbram nijak výrazně neovlivnil.

Nicméně letos si obyvatelé města zaplatí za vodu o 16 korun více než loni. Za vodné a stočné tak letos ve městě lidé zaplatí 92 korun. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že dochází v poslední době k četným haváriím na vodovodním řadu. Druhý přiblížil místostarosta Martin Buršík.

„Příbram nakupuje poměrně draho pitnou vodu a to z důvodu, že nemáme jeden velký zdroj jako například nádrž Švihov - Želivka. Pitné zdroje pro Příbram jsou Brdy a Vltava. Jsou mnohem nákladnější na údržbu a investice a proto ta voda je dražší než z těch velkých nádrží,“ vysvětlil Martin Buršík s tím, že čerpání vody z Vltavy je mnohem energeticky náročnější, než získávat vodu gravitačně z Pilské nebo Lázské vodní nádrže. „Proto nakupujeme vodu o desítky procent dráž, než jiná města,“ dodal.

Navíc je Příbram poměrně výškově členité město a má tři tlaková pásma vody. I jejich údržba se podle radnice výrazně promítá do celkové ceny.

Také Sedlčany jsou na tom v současné době se zásobováním pitnou vodou dobře. Výrazně pomohlo dokončení vodního přivaděče v minulých letech právě z nádrže Švihov-Želivka. „Se zásobováním vodou nemáme problém, ale pozastavili jsme okolním obcím napojením se na tento přivaděč. V době jeho pánování neměly zájem o připojení z důvodů obav finanční spoluúčasti, bohužel teď přišla sucha a ony ty vodní zdroje nemají,“ přiblížil situaci na Sedlčansku starosta Sedlčan Miroslav Hölzel.