Ze současných 36 metrů se záliv prodlouží na 51 metrů, což zajistí bezpečnější vjezd více autobusů současně. Tyto práce si ovšem vyžádají dočasné uzavření zmíněné zastávky. Náhradní zastávkou bude ta u Dolejší Obory. V tiskové zprávě to uvedla příbramská radnice.

„V rámci projektu nepůjde pouze o samotné rozšíření zálivu, ale souvisí s ním další potřebné práce, jako jsou přeložky sítí, nové konstrukční vrstvy autobusového zálivu a přilehlého chodníku nebo úprava veřejné zeleně, kdy tři stromy budou přesazeny na nové místo a u jednoho dojde s největší pravděpodobností k pokácení,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Práce na zmíněné zastávce a s tím související dopravní omezení by měly trvat nejpozději do 30. listopadu.