Rozhodně se ale nedá očekávat, že by rozhodnutí mělo padnout v nejbližších dnech. „S přípravami jsme teprve na začátku,“ řekl příbramský místostarosta Martin Buršík. Zásadní je ale otázka, co vedení města hodnotí za vizuální smog. Pro někoho to mohou být reklamy, pro jiného plakáty, případně další oblasti.

„Vizuální smog vnímám jako zamoření veřejného prostoru poutači a agresivní reklamou, která hyzdí město. Je také o vizuální řešení výloh obchodů – tedy prostor uvnitř budov, který je vidět zvenčí,“ uvedl příbramský místostarosta.

Podle jeho slov by se ale regulativ mohl dotknout i fasád domů. Současně se tak bude „chránit“ před vizuálním smogem celé město, podle jeho slov je však otázkou, co projde. Každopádně se neuvažuje, že by taková ochrana platila například pouze v historickém centru města.

Zatím ani není svoláno veřejné slyšení, kde by se mohli lidé – hlavně pak podnikatelé, kde se předpokládá, že by se regulativ mohl jejich podnikání dotknout nejvíce – mohli dozvědět o chystaných opatřeních více. „Nejdříve je třeba připravit celou strategii, jakým směrem bude město chtít vizuální smog regulovat,“ uvedl Martin Buršík.

Podle jeho vyjádření zatím není možné ani odhadnout, jaká pravidla se nastaví. Jisté je ale jedno – město nechce jít pouze cestou zákazu a represí. „Půjdeme i směrem vzdělávání a zlepšování know-how těch, kteří reklamu zadávají a těch, kteří reklamní poutače navrhují, vyrábějí a umisťují,“ podotkl Martin Buršík.

Příbram však není jediné město, které se zabývá problematikou, jak zkrotit v ulicích města reklamu. Tématem to je v současné době například pro Kolín. Ten aktuálně zpracovává regulační plán městské památkové rezervace, vedení města předpokládá, že by do konce roku mohl být přijatý.

Ten řeší částečně i reklamu, vedle například toho, jak v centru města mají vypadat střechy domů, jaká má být použita dlažba a podobně. „Následně chceme zpracovat, jak by měly vypadat jednotlivé formy reklam, například na vývěsních štítech,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

Rozloučit se bude nutné s reklamou na památkově chráněných budovách. Řešit se potom má i materiálové či barevné provedení. Jak podotkl kolínský starosta, regulativ v Kolíně je inspirovaný pravidly z Brna. „Z těch chceme, i jsme komunikovali před časem s tamějším úřadem,“ uvedl Michael Kašpar.