Pro letošní rok město počítá s příjmy ve výši 625 milionů a s výdaji na úrovni 716 milionů korun. „Schodek bude menší, než navrhovala původně rada města, na zasedání zastupitelstva došlo k jeho snížení asi o patnáct milionů, takže budeme pracovat se schodkem ve výši 91 milionů korun, což je podle mého názoru schodek přijatelný,“ konstatoval Václav Dvořák s tím, že našetřené prostředky schodek pokryjí.

Současná situace tak podle vedení města dovoluje pouštět se i do výraznějších investic a oprav městského majetku. „V letošním roce chce Příbram investovat rekordních částku a to 135 milionů korun do nejrůznějších projektů. Podotýkám, že v ní nejsou zahrnuté dotace, o případně získané dotace by se pak samozřejmě ještě navýšila a asi 40 miliónů chceme dát na nejrůznější opravy,“ prozradil příbramský radní. Mezi velké investice letošního roku tak rozhodně patří dokončení druhé etapy obnovy a modernizace přírodního koupaliště na Nový rybník, dlouho očekávaná rekonstrukce hudebního klubu Junior, dokončení skateparku a vybudování psího parku, který by se měl nacházet proti němu nebo obnova lesoparku na Hatích. Budova Knihovny Jana Drdy na náměstí TGM se konečně dočká výtahu a také se plánuje rozšíření jejích přízemních prostor. Velká scéna divadla se muže těšit na nová pohodlnější sedadla a kompletní rekonstrukcí by měla projít scéna malá.

V letošním roce bude také pokračovat investice do škol nebo zlepšení dopravní situace ve městě. U ZŠ Březové Hory by se měla rekonstruovat dvě hřiště, u ZŠ Bratří Čapků vybavení školní jídelny. V plánu je také vybudovat nástavbu na budově ZŠ 28. října, ale to jen v případě získání dotace. Dále začnou sloužit nová parkovací místa po celém městě, z nich asi nejvíce dopravně přetíženému centru uleví nové parkoviště u nemocnice se 122 parkovacími místy. „Pokud budeme mít kousek štěstí a dostaneme dotaci, tak u autobusového a vlakového nádraží postavíme parkovací dům pro asi 200 aut,“ dodává Václav Dvořák.

O části rozpočtu mohou rozhodnout i sami občané. Radnice pro ně vyčlenila rovný milion korun na takzvané participativní plánování. V podstatě jde o to, připravit veřejně prospěšný projekt, se kterým jeho autor seznámí veřejnost a bude usilovat o i jeho realizaci. Nápady občanů mezi sebou budou soutěžit, musí samozřejmě projít testem proveditelnosti a ve druhém pololetí roku 2018 by se mohly uskutečnit. V současné době je zatím přihlášeno asi pět projektů, mezi kterými jsou dva návrhy na zvířecí útulky, veřejná šatní skříň nebo ohrazení stanoviště tříděného odpadu.

„Do rozpočtu roku 2017 byla poprvé zakomponována částka asi 1,2 milionu korun určená k tomu, aby si osadní výbory řekly, jak ji chtějí využít. I to je vlastně druh participativního plánování. Tato částka nebyla osadními výbory plně využita. V rozpočtu sice vždy pamatujeme na konkrétní akce pro jednotlivé osadní výbory, ale bilance navíc obsahuje neadresných 1,2 milionu korun, o jehož využití by si měly aktivně říkat osadní výbory,“ připomněl radní Dvořák.