Na druhou etapu – na opravy chodníků v ulici Gorkého a Aloise Jiráska – se přihlásily dvě firmy. Vedení města vybralo jako vítěze firmu Staler za cenu 988 088 korun bez DPH.

„Etapy jedna, tři a čtyři byly zadány prostřednictvím přímého zadání, nicméně oslovená firma nám sdělila, že za uvedených podmínek není schopná zakázku zrealizovat,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Na pondělním zasedání zastupitelstva tak starosta informoval, že na tyto tři etapy oprav město v těchto dnech opět vyhlásí výběrové řízení. Současně dojde i k opravě chodníků vedoucích z ulice Legionářů směrem ke kulturnímu domu.

„Při práci na parkovacích místech v této ulici jsme zjistili, že ty chodníky jsou v poměrně žalostném stavu a proto jsme rozhodli o přeskládání dlažby,“ dodal starosta s tím, že i tuto opravu provede Staler.

S malým počtem zájemců ve výběrových řízeních se města i obce v posledních letech potýkají.

„Ve stavebnictví chybí lidé, projevuje se to i na jiných stavbách, které ve městě realizujeme a často čelíme kritice, že se stavby protahují. Děláme ale, co je v našich silách,“ doplnil Konvalinka s tím, že ve smlouvách s firmami jsou sankční podmínky v případě nedodržení termínu.