Společnost MTStav Příbram kdysi vysoutěžila projekt za téměř 23,6 milionu korun. Práce se ale nevyvíjely podle plánu a došlo ke schválení dodatku smlouvy, kde se cena zvýšila na skoro 25,3 milionu korun.

Když vyšly najevo nedostatky, radní se rozhodli pro reklamaci a nápravu. Nutné komponenty má dodat jiná firma. Rada se jednomyslně shodla na přímém zadání zakázky firmě City Elektro Praha. Ta má vady odstranit, což vyjde na dalších 1,5 milionu korun. Náklady budou vymáhány po MTStav.

„Město k tomu přistoupilo proto, aby byl umožněn plnohodnotný provoz vestavby. V tuto chvíli nelze předjímat jak se budou právní spory s MTStav vyvíjet. Vše je v rukou právních zástupců,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Vymáhání náhrady ale zřejmě nebude vůbec snadné, neboť podle dostupných informací je firma od 12. listopadu 2019 v konkurzu.

Navíc vyřešením ovládání oken vše nemusí skončit. Někteří rodiče totiž kritizují i nastavení klimatizace v nových třídách. „Od té doby co tam je nástavba tak je holka věčně nastydlá, nebo má angíny,“ napsala na sociálních sítích matka jedné z žákyň Naděžda Holopová.