Pro pátek 7. května a sobotu 8. května upozornil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR na pokládku obrusné vrstvy v jízdním pruhu na Prahu, s pokračováním prací i na odvodnění komunikace. „Tento úsek by pak měl být uveden do provozu nejpozději ve čtvrtek 13. května,“ slibuje Buček s tím, že dělníci i technika se poté přesunou na doposud neopravenou část mezi již opravenými úseky u Milína a Životic.

Klíčovým místem severně od Chraštic je most přes Zbenický potok v blízkosti rybníka Cunát. Špatný stav mostu si vynutil částečnou rekonstrukci i s výměnou izolace a s obnovou říms doplněných o odvodňovací žlaby a novým lankovým zábradlím. Na mostním svršku se pracuje po polovinách. „V oblasti mostu byly také odstraněny nánosy z koryta potoka,“ připomněl Buček.

Celkově se práce na opravách povrchu a odvodnění komunikace I/4 týkají úseku mezi Milínem a Chrašticemi; rozděleny jsou do několika etap. Již byl zprovozněn 400 metrů dlouhý úsek u Milína, kde se nyní pracuje pouze v okolí silnice na dokončování pokládky žlabovek odvodnění.

Oprava silnice severně od Chraštic

- Již byl položen nový asfaltový povrch v pravém jízdním pruhu ve směru na Strakonice. Při krajnici tohoto jízdního pruhu jsou instalována nová svodidla a je dosypaná krajnice. Pracuje se na dokončení propustků a odvodnění. 

- V opačném směru (na Prahu) jsou zatím odfrézovány konstrukční vrstvy vozovky a položena nová ložná vrstva, pracuje se na pročištění příkopů, pokládce příkopových tvárnic a rekonstrukci propustků. Asfaltuje se během pátku a soboty.

- U propustků s kolmými betonovými a kamennými čely, která nejsou chráněna svodidly, se provádí výměna za čela šikmá, odlážděná lomovým kamenem.

Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR