Rekonstrukce začala v březnu letošního roku a trvala původně plánovaných devět měsíců. „V průběhu rekonstrukce jsme se potýkali hned s několika problémy, které vyvstaly až po odkrytí původních povrchů,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Prvním z nich byly betonové pasy pro pojezd jeřábů, které v místě zůstaly z doby výstavby panelových domů. Problémů bylo ale více. „Druhým překvapením bylo trasování rozvodů kabelové sítě ČEZ. Třetí zásadní překážkou byla potřeba provedení sanace podloží. I přes všechny tyto komplikace proběhla rekonstrukce v předem stanoveném termínu,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

V současné době je prostor zrekonstruovaný, a navíc již i zkolaudovaný. „Kromě nového osvětlení či odpadkových košů je zde novinkou výsadba 15 stromů, ke kterým je zaveden automatický zavlažovací systém,“ podotkla Eva Švehlová, mluvčí příbramské radnice.  Stromy mají za úkol prostředí nejen zpříjemnit, ale tvoří také jakousi hlukovou bariéru.

Častým dotazem občanů je instalace laviček. Těch se ale obyvatelé Příbrami v nově zrekonstruované pěší zóně prostě nedočkají. Má to svůj důvod, uvedlo vedení města. „Osazení laviček jsme dlouho diskutovali. Nakonec bylo od tohoto záměru po dohodě se zde bydlícími občany upuštěno, a to z důvodu možné hlučnosti shromažďujících se osob,“ dodal starosta, který při slavnostním otevírání zmínil také to, že se s tímto prostranstvím dá pracovat, takže se jistě na jaře dočkáme nějaké květinové výzdoby.

Co se týká finanční stránky rekonstrukce, vícepráce si vyžádaly také zvýšené finanční náklady. Z původních necelých 10 milionů se cena díla vyšplhala na částku 13 389 000 Kč. „U každé větší stavby lze předpokládat vícepráce. Vzhledem k povaze problémů a souvisejících víceprací na této stavbě se cena navýšila uvedeným způsobem. Kdybychom tyto pod povrchem nalezené problémy znali, promítly by se do vyšší ceny díla ještě před jeho realizací. Nejedná se tedy o svévolné zdražování celého projektu,“ doplnil Jan Konvalinka.

Na realizaci projektu byla čerpána dotace ze Státního fondu podpory investic v částce zhruba 4,5 milionu korun.

Rekonstrukce pěší zóny Cíl v Příbrami
- cena díla se vyšplhala kvůli vícepracem na cca 13,4 milionu korun
- součástí bylo nové osvětlení a mobiliář
- pěší zóna není osazena lavičkami, obyvatelé se obávali hlučnosti shromážděných lidí