Práce si podle informací Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnici a dálnic ČR vyžádají omezení provozu závisející na aktuálním postupu prací. „Řidiči musí počítat s jednosměrným provozem – i jednodenní úplnou uzavírkou při betonáži spár mezi nosníky,“ konstatoval. Příznivě zní jeho slova o tom, že s opětovným uvedením do provozu se počítá za 19 týdnů.

„Opravený most jako celek by tak měl řidičům opětovně sloužit přibližně v listopadu,“ upřesnil Buček, co to znamená. A co je na tom fajn? Před měsícem hovořil o polovině prosince při předpokládaném obnovení provozu za 24 týdnů.

Špatný stav mostu, s čímž souvisí již nevyhovující zatížitelnost, si vyžádá komplexní opravu spodní stavby, nosné konstrukce, vozovkového souvrství i mostního příslušenství. Dojde i na ubourání horní části nynějších opěr a na osazení zcela nové nosné konstrukce.

„Ta je navržena z osmi dodatečně předpjatých deskových prefabrikátů, které budou do jediného celku spojeny monolitickým železobetonovým dobetonováním podélných spár a petlicovými styky příčné výztuže mezi jednotlivými dílci,“ přiblížil Buček stěžejní součást stavby.  Zmínil však také nové římsy, zábradlí – a samozřejmě nové vozovkové souvrství na mostním svršku.

Opravu zajistí společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice za 12,69 milionu korun bez DPH. Z pěti účastníků výběrového řízení byla její nabídka vybrána jako nejvýhodnější.