„Projekt výměny střešní krytiny na budově Zámečku – Ernestina chceme realizovat v letošním roce. Je to jedna z akcí, na kterou použijeme část peněz získaných z prodeje objektů I. polikliniky. Současně jsme na tento náš záměr požádali o příspěvek Středočeský kraj, a to ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Zastupitelstvo Středočeského kraje městu Příbram na projekt výměny střechy na Zámečku schválilo dotaci ve výši 600 tisíc korun. Celkový rozpočet projektu činí 2 275 371 korun," informoval na webu města starosta Příbrami Josef Řihák.

Aby byla smlouva o poskytnutí dotace platná, musí být přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory schváleny radou města podle zákona o obcích. Oprava střechy bude provedena ve druhé polovině letošního roku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.