Do 13. května přestanou zastavovat všechny linky jedoucí Plzeňskou ulicí přes náměstí T. G. Masaryka do Jiráskových sadů v zastávkách Příbram, nám. T.G.M. a Příbram, Jiráskovy sady. Jako náhradní zastávka bude využívána v obou směrech zastávka Fibichova v Jinecké ulici, kam linky najedou ulicí Evropskou a Jineckou. U linek jedoucích Milínskou ulicí a u linek 6A a 6B zůstane obsluha Jiráskových sadů zachována.

„Největší okružní křižovatka ve městě s vnějším průměrem 84 metrů a s dvěma jízdními pruhy na okružním pásu je důležitým a nejzatíženějším dopravním uzlem v Příbrami. V křižovatce mají vyústění dvě silnice I. tříd, silnice I/18 navíc propojuje město s nedalekou dálnicí D4,“ připomněl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Aby zůstal provoz alespoň částečně zachován, je kruhový objezd opravován v několika etapách. Zahajovací trvala do 22. dubna. To se pracovalo na vnitřní straně křižovatky, to jest je u jejího středu, což znamená, že dva vnitřní pruhy byly uzavřeny. Další etapy následovaly a nyní přichází poslední, která ještě omezí dopravu a začala 7. května. Poté bude následovat už jen omezení v prostoru kolem ostrůvků a na vnitřním prstenci okružní křižovatky, kterou denně projede na 17 tisíc automobilů. To už proběhne za plného provozu.

Historie nejzatíženější dopravní tepny

Budování této nejzatíženější dopravní tepny ve městě začalo v 80. letech minulého století. „V říjnu 1984 se začal budovat obchvat města od Příbramského potoka kolem pekárny a mlékárny. Druhou etapou výstavby, která jako vždycky trvala déle, než se plánovalo, protože ‚další komplikace kolem stavby vyžadovaly některé doplňky‘, byl úsek od potoka ke kasárnám s napojením na mostě u Dolejší Obory," uvedla loni pro radniční časopis ředitelka příbramského archivu Věra Smolová.

„Dne 11. listopadu 1986 zahájil generální dodavatel stavby ZRUP Příbram demolici Marešova mlýna, ve kterém byl naposledy umístěn sklad nábytku. Část Dolejší Obory byla zavezena a během následujících let byla vybudována křižovatka s kruhovým objezdem. Zbytek haldy hlušin je za ní pod náletovými dřevinami patrný dodnes,“ dodala Smolová.