Kamarád letce režisér Petr Nikolaev hodlá z přeletu vytvořit dokumentární film, který by byl čtvrtý v řadě. „My jsme přesvědčení, že téma sportovního letectví, i výkonů za dosavadními hranicemi, je zajímavé i divácky atraktivní, a tak jsme se rozhodli film financovat s pomocí crowd fundingu," uvedl Nikolaev.

Ten stojí za sbírkou na hithitu s tím, že nechce zůstat jen u dokumentu z pokusu o rekord, ale pokud to zájem přispěvatelů umožní, rád by natočil ještě další letecké dokumenty z letů nad evropskými ostrovy.

„Vlastní pokus o rekord bude financován ze soukromých zdrojů a veškeré příspěvky půjdou tedy na přípravu dokumentů a případně také vydání knihy, pokud se podaří vybrat dostatečné množství prostředků," dodal Nikolaev.