„Často se setkáváme s připomínkami, že se v našem městě stále jenom kácí. Stromy určené ke kácení jsou pečlivě vybírány, jde hlavně o ty, které jsou ve špatném stavu. Aby naše město bylo i nadále svěží a zelené, vysadilo se v průběhu dubna 63 nových stromů a 147 keřů,“ řekl k péči o zeleň příbramský starosta Jan Konvalinka.

Nové stromy a keře najde veřejnost na cyklostezce z Drkolnova, u státního okresního archivu, v ulicích Milínská, B. Němcové, Špitálská, Prokopská, Průběžná, Seifertova, Kladenská, Podbrdská, Erbenova, Šachetní, Politických vězňů, Plzeňská, Slunná, Školní, Čs. armády, Dlouhá, Legionářů, tř. Osvobození, na nám. 17. listopadu, na Dvořákovo nábřeží, Sevastopolském náměstí a u Zámečku-Ernestina.

Vedení města pravidelně na městském webu zveřejňuje, kde, jaké dřeviny a proč se budou odstraňovat. „I v letošním roce jsou označeny suché a nebezpečné stromy, které Technické služby města odstraní v průběhu vegetačního klidu. Kácení probíhá na základě povolení vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu v Příbrami,“ dodal Jan Konvalinka.

Ve většině případů se letos odstraňovaly jen jednotlivé stromy, k rozsáhlejšímu kácení došlo pouze v ulici Politických vězňů, kde měly padnout čtyři javory, které ve stromořadí usychají a padají na přilehlý chodník, zmizely taky tři suché smrky u kulturního domu a bylo odstraněno i 30 tújí před pomníkem na příbramském hřbitově.