Podle místostarosty Martina Buršíka bude schodek financován z přebytků z předchozích let. „Je určen výhradně na investiční výdaje,“ uvedl po jednání o rozpočtu města příbramský místostarosta Martin Buršík.

V následujícím roce město čeká řada ekonomicky náročných projektů. Jde například o stavbu domova seniorů v v Žežické ulici, kde mají náklady přesáhnout třicet milionů korun.

Více parkovacích míst

Dalšími nákladnými záměry jsou revitalizace Čekalíkovského rybníka nebo rekonstrukce ulice Generála Kholla. „Díky té se dočkáme významného počtu nových parkovacích míst,“ připomněla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová. S vysokými investicemi se počítá také ve vodohospodářském majetku. „Jde například o vybudování kanalizace v Lazci nebo nutné zkapacitnění příbramské čistírny odpadních vod,“ doplnila Švehlová.

Systematické přípravy

Že se město chce na investice zaměřovat komplexněji, dokládá hodnocení příprav chystaných záměrů místostarostou Buršíkem: „Velké investiční akce řešíme systematicky, přípravy trvají dlouhou dobu. Snažíme se vždy upravit celý uliční prostor, což v minulosti nebylo zvykem. Nemá smysl jen vyměnit asfalt na chodníku nebo silnici, když jsou v žalostném stavu například sloupy veřejného osvětlení, chybí dostatečný počet parkovacích míst nebo jsou tam nevyhovující kontejnery.“

Vyhlídky na další roky

Příbramští zastupitelé se na posledním letošním zasedání zabývali nejen rozpočtem na příští rok, ale také rozpočtovým výhledem na roky 2022 až 2025. „Těší mě, že se k rozpočtu vedla diskuze a zastupitelé přišli s několika změnami, které jsme na základě hlasování mohli v rozpočtu ihned zohlednit,“ dodal Buršík.

Významné investice v rozpočtu města Příbram na rok 2021
- stavba Domova seniorů v Žežické ulici
- rekonstrukce ulice Gen. Kholla
- revitalizace Čekalíkovského rybníka